Nové monitory permanentní kontroly ESD pracoviště a pracovníků v EPA

Uvádíme na trh dva nové modely permanentních monitorů zápěstních pásků, které umožňují kontinuální dohled nad uzemněním pracovníka, respektive podložky a zpracovávaného materiálu. Použitím permanentních monitorů zápěstních pásků dostanete  100% pod kontrolu chování pracovníků z hlediska ESD !!! Nasazením monitorů se zcela eliminuje pracovní nekázeň operátorů v používání zápěstních pásků a tím pádem se i podstatně sníží riziko poškození elektrického zařízení

 

Ekonomická verze AIJGO 12.4 umožňuje jedním přístrojem neustále monitorovat hodnotu uzemnění zápěstního pásku operátora. V případě, že se hodnota dostane mimo povolený limit 100kOhm-30mOhm, zařízení vydává akustický a optický signál. Z praxe ve výrobních podnicích vychází i verze AIJGO 12.4H, která se od předchozí verze liší přidáním tří produlužovacích modulů zdířky. Pracovník se tak nepřipojuje přímo do přístroje, ale pouze do "prodlužovačky", takže se se snižuje rizko poškození přístroje operátorovou hrubou manipulací s konektorem/zdířkou. Samotný přístroj může být navíc umístěn ergonomicky v zorném poli operátora.

 

Pokročilá verze AIJGO-12.2 umožňuje měřit a akusticky+opticky vyhodnocovat nejen uzemění pracovníka pomocí zápěstního pásku, ale umožňuje též nepřetržitě vyhodnocovat uzemění pracovní podložky a napětí na desce/montovaném výrobku. Další výhodou je výstupní relé, které dává možnost zpracovat informaci o stavu měření (vyhovuje/nevyhovuje) na jakémkoliv externím elektrickém hlásiči (semafor na lince, možnost svedení výstupů všech monitorů na lince k centrálnímu pultu mistra atd..)

 

 

 

 

Ekonomická verze monitoru pro tři pracovníky s prodlužovacími boxy AIJGO- 12.4H